Görme Engelliler

OKULUMUZUN TARİHÇESİ

 

     

SÜLEYMAN ŞAH ORTAOKULU TARİHÇESİ
     Günümüzde hızla gelişen bilişim teknolojisi şartlarında bilgiye ulaşma yollarını bilen, bilgi toplumunun insanını yetiştirmeyi hedef olarak belirleyen, Süleyman Şah Ortaokulu  olarak bu sorumluluğumuzun farkındayız. Bu hedef doğrultusunda eğitim-öğretim alanındaki teknolojik ve pedogojik yenilikleri yakından takip ediyor ve günün şartlarına uygun yeni bir yaklaşımla eğitim alanındaki misyonumuzu devam ettiriyoruz.

     Süleyman Şah Ortaokulu olarak ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizi hayata en iyi şekilde hazırlarken, milli ve manevi değerlerimizle barışık, bir arada yaşayabilen, farklılıkları zenginlik olarak görebilen gelecekteki demokratik bir toplumu inşa etmeye çalışıyoruz. 
          Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi doğrultusunda 1999 yılından itibaren toplam kalite yönetimi felsefesini benimsemiş ve bunu içselleştirmiş olan okulumuz bu anlamdaki çalışmalarını planlı okul gelişim modeli kapsamında yürütmektedir.

    Sarıçam İlkokulu, 1964 yılında kurulmaya başlamış olan Sarıçam Mahallesi hızla gelişince kısa zamanda müstakil muhtarlık haline gelmiştir. Önceleri eğitim öğretim ihtiyacını çevre okullarda karşılayan mahalle sakinleri okul yolunda meydana gelen ve ölümle sonuçlanan trafik kazasından etkilenmiş olacaklar ki kendi mahallelerine de okul yaptırma faaliyetini hızlandırmışlardır. Nitekim mahalle muhtarı Hüseyin ÖZCAN başkanlığında bir heyet Milli Eğitim Müdürü M. Hilmi METİN’ i ziyaret ederek durumun yerinde incelemesini sağlamışlardır. Ve sonuç olarak dileklerinin yerinde bir istek olduğu görüşüne varılarak okul için gerekli arsa M. Nuri SABUNCU’dan istimlak yolu ile satın alınmış ve 1970 yılı Haziran ayında bilfiil inşaata başlanmıştır.
     1970–1971 Eğitim-Öğretim yılında 1. sömestri dönemini Mimar Sinan İlkokulu’nda tamamlayan okul 386 erkek, 341 kız, toplam; 727 öğrenci, 17 öğretmen ve 1 idareci ile 27 Ocak 1971 yılında inşası tamamlanan kendi okulunda Sarıçam İlkokulu olarak eğitim-öğretime başlamıştır.
     Öğrenci mevcudumuz 727’ den 1900’ e yükselince 1975 – 1976 eğitim öğretim yılında üçlü öğretimle girilmiş ve 1975 yılı Mayıs ayında ikinci binanın inşaatına başlanmıştır. 2 milyar 460 Lira muhammen bedeli betonarme ve radye temelli olarak inşa edilen okulumuz 12 Nisan 1976 tarihinde 48 öğretmen ve 3 idareci ile 2 blok birleşerek Sarıçam İlkokulu olarak eğitim-öğretime açılmıştır.
     Okulumuz 1998 – 1999 Eğitim – Öğretim yılında deprem nedeniyle onarım görmüştür.2001 – 2002 Eğitim- Öğretim yılında kullanılmaz durumda olduğundan A- Blok yıkılmıştır.
     2002–2003 Eğitim- Öğretim yılı Şubat ayı A- Blok yeni binasına taşınmıştır ve Sarıçam İlköğretim Okulu olarak eğitim ve öğretime devam etmeye başlamıştır. 2006 – 2007 Eğitim- Öğretim yılında B-Blok onarıma alınmış olup, 2007–2008 Eğitim- Öğretim yılında B-Blok hizmete açılmıştır.

      Okulumuzda şu anda faaliyet gösteren 13 derslik,1 öğretmenler odası, 1 özel alt sınıf, 1 müdür yardımcısı odası, 1 müdür odası,  ve hayırsever bir vatandaşımız tarafından düzenlenen 1 kütüphanemiz vardır. Öğrenci mevcudumuz 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle 704’tür.  

      .

     Okulumuzun bahçesi geniş olmasına karşın, özellikle kış mevsiminde yağmur sularının bahçenin belli bölümlerini su altında bırakmasından dolayı beden eğitimi derslerinin işlenişinde okul bahçesinin kullanışlı olmadığını söyleyebiliriz. Bu durumun sebebi ise okul bahçesinin kod olarak mahallenin kanalizasyon şebekesinin bulunduğu koddan aşağı seviyede bulunmasıdır. Maalesef bazı durumlarda kanalizasyon atıkları okul bahçesine kadar yağmur suları ile birlikte girebilmektedir. Bu durumda öğrencilerimizin sağlığını tehdit etmektedir. Okulumuzun yakın çevresinde Ethem Kuzucu İlköğretim Okulu ve Mimar Sinan İlköğretim Okulu vardır. Okulumuz çevre ile iyi ilişkiler kurabilmiş ve bu sayede zaman zaman kermesler yaparak çevre esnafında

katkısını sağlayarak okula kaynak sağlayabilmiştir. Ayrıca okulumuzun rutin kantin geliri bulunmaktadır. Okulumuzun öğretmen, idareci ve diğer tüm personeli arasında saygı ve sevgiye dayalı sağlıklı bir çalışma ortamı bulunmaktadır. Zaman zaman okul çalışanlarının evliliği, emekliliği, ev alması, hastalık veya cenaze gibi olağanüstü durumlarında bu kişilerin ziyaretlerine gidildiği, onure edildiği bir sistem kurulmuş olup bu durum halen devam ettirilmektedir.

      Öğretmenlerimizin büyük çoğunluğu meslekte 15 yılını doldurmuş tecrübeli eğitimciler olup, diğerler ise genç ve dinamik yeni teknolojik eğitim araç ve gereçlerini kullanabilen alanında iyi yetişmiş öğretmenlerdir. Genel olarak bakıldığında öğretmenlerimizin çevreye ve okul kültürüne uyum sağlamış tecrübeli bir eğitimci kadrosu oldukları söylenebilir.

     Okulumuz maalesef Milli Eğitim Bakanlığı’nın sağladığı destek hizmetlerinden yeterince yararlanamamaktadır. Bu nedenle okulumuzda 2 personel çalıştırılmaktadır. Okulumuzun rehberlik servisi gayet düzgün bir şekilde çalışmaktadır.  Okulumuz 2012-2013 eğitim öğretim yılının 2.döneminden itibaren Süleyman Şah Ortaokulu olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir. Yeni bir okul olması sebebiyle henüz oluşturulabilen bir bütçe bulunmamaktadır. Maddi sıkıntılar sebebiyle ve sosyal faaliyet olması açısından okulumuzda kermes düzenlenmektedir. Öğretmen arkadaşlar, idare, öğrenciler ciddi çabalar göstererek okulumuza bütçe oluşturma çabası içerisindeyiz. Ayrıca  su ve elektrik giderleri MEB tarafından sağlanmaktadır.

      Okulumuzun çevresinde marketler, kırtasiyeler, park, dershane, iş yerleri gibi sosyal mekanlar bulunmaktadır. Okulumuz oldukça işlek bir ana yol olan Kozan yoluna oldukça yakındır. Okulumuza ulaşım kolay sağlanmaktadır. Kozan yolu üzerinde yayaların güvenli geçiş yapabilecekleri üst geçit ve yaya geçitleri vardır. Okulumuzun sosyo-ekonomik yapısı orta grupta sayılabilir. Veli profilimiz genellikle işçi, esnaf, serbest meslek sahibi ve az sayıda da olsa memurlardan oluşan heterojen bir yapıdadır. Öğrencilerimizin giyim ve kırtasiye gibi sorunları yoktur. Ancak bu velilerimizin öğrencilerimizin eğitim-öğretimi ile ilgilendikleri anlamına gelmemelidir. Velilerin okula olan ilgileri bilinçli bir düzeyde değildir. Veli toplantılarına katılma oranı düşüktür.

     Okulda düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerin öğrencinin okul yaşantısına olumlu katkısını bilen okulumuz öğrencilere yönelik etkinliklere önem vermektedir. Bu amaçla okulumuzda zaman zaman tiyatro gösterileri, orotoryolar, şiir dinletileri ve bilgi yarışmaları düzenlenmektedir. Okul koromuz ve sportif etkinliklerimiz olağanca hızıyla devam etmektedir. Özellikle öğrencilerimiz arasında lisanslı Teak Wan Do sporcusu sayısı oldukça fazladır. Bunda mahallemizde faaliyet gösteren “Çalışkan Spor Kulübü’nün” etkisi de oldukça fazladır. Teak Wan Do dalında sporcularımız 2009-2010 yılında ilçe 1.si olmuşlardır.

      Okulumuz, öğrencilerinin SBS yerleştirmesinde ilçede 26. Sırada yer almıştır.

       Öğrencilerimiz, kendini doğru ifade edebilen, disiplin olayları bakımından fazla sorun çıkartmayan, devamsızlık oranları düşük bir kitledir. Öğrencilerimizin başarısının istenilen düzeyde olmamasının en büyük sebeplerinden birisi de okulumuzun bulunduğu bölgede çok fazla parçalanmış ailelerin bulunmasıdır. Mahalle çevresinde madde bağımlısı, sokak çocuklarının zaman zaman görüldüğü fakat bunların okul kapısında güvenlik görevlileri bulunduğundan okula veya öğrencilere zarar veremedikleri görülmektedir. Son dönemlerde okulumuzun giriş kapısında görev yapan motorize ekiplerin de velilerimize ve öğrencilerimize güven sağladığı görülmektedir.

     2012-2013 eğitim öğretim yılında 4+4+4 eğitim sisteminden dolayı Sarıçam İlkokul ve orta okul olarak ayrılmıştır. Okul adı değişikliği sebebiyle Sarıçam Ortaokulu; Süleyman Şah Ortaokulu olarak bizler 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı ikinci döneminden itibaren Sarıçam İlköğretim Okulunun B blok binasına taşınmış bulunmaktayız.

     Önümüzdeki üç yıl içerisinde okulumuzu, ilçe ve il düzeyinde karşılaştırmalı sınavlarda başarılı, eksiklerini gidermiş modern, elit, tercih edilen bir okul haline getirmeyi hedefliyoruz.                           

 
    “Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan yorulmadan yürüyecektir.” Bizler de Süleyman Şah Ortaokulu olarak bu vecizeyi kendimize düstur edinerek yolumuza azim ve kararlılıkla 2012 – 2013 eğitim öğretim yılında 2 idareci, 35 öğretmen, 2 hizmetli, 704 öğrenci ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz...